אבחון דידקטי

מהו אבחון דידקטי?אבחון דידקטי

אבחון דידקטי נערך ע"י מאבחנת דידקטית מוסמכת ומאפשר לבנות תכנית חינוכית-טיפולית שתסייע לתלמיד בשיפור תפקודיו, זאת על מנת למצות את יכולותיו הלימודיות.

אבחון דידקטי מאפשר להעריך כישורי למידה בסיסיים (קריאה, הבנת הנקרא, כתיבה, הבעה בכתב ובע"פ, יכולת התארגנות ואסטרטגיות למידה בהן משתמש הנבדק), וזאת לצד בדיקת המנגנונים הקוגניטיביים העומדים בבסיס הלמידה (תפקוד שפתי, קשב וריכוז, תפיסה חזותית ושמיעתית, זיכרון ועוד).

אבחון דידקטי יצביע גם על דרכי ההיבחנות המתאימות לקשייו של התלמיד וכן ימליץ על המשך בירור וטיפול בהתאם לקשיים שנמצאו (בדיקת ראייה, בדיקת שמיעה, פנייה להערכה נוירולוגית, פנייה לאבחון פסיכולוגי וכד').

מתי נדרש לבצע אבחון דידקטי?

תלמיד מופנה לאבחון דידקטי כאשר קיים פער בין תפקודו לתפקוד המצופה בגילו, או בין הישגיו הלימודיים ליכולתו הקוגניטיבית.
מטרת האבחון הדידקטי הינה להבין את מקור קשיי הלמידה של הפונה (קושי רגשי, לקות למידה, יכולת נמוכה, חוסר השקעה בלימודים, לקות הוראה) ובעקבות הממצאים, כאמור, להציע תכנית עבודה חינוכית לתלמיד. בעקבות ממצאי האבחון ובמידת הצורך, יופנה התלמיד להרחבה רגשית של האבחון או לברור קשב וריכוז.